Český jazyk a literatura

Home » Aktuality » Studentská vědecká konference ’19

Studentská vědecká konference ’19

Dne 13. březIMG_8115na 2019 byla Ústavem bohemistiky a knihovnictví uspořádána jako již tradičně každým rokem v tomto období Studentská vědecká konference. Letošní ročník však byl velmi hojný, a to jak na účast vystupujících, tak na účast samotných studentů a pedagogů. Učebna o kapacitě 48 míst byla beznadějně zaplněna a pro posluchače bylo nutno doplnit lavice a židle.

Po oficiálním zahájení vedoucího Ústavu dr. Tichého moderátoři strukturovali vystoupení do dvou celků: první uváděl dr. Mainx z literárního oddělení, provedení druhého celku se ujala Mgr. Horsáková z oddělení audiovizuální tvorby. Tematická pestrost tohoto konferenčního ročníku byla dána nejen jednotlivými příspěvky z oblasti literární vědy (celkem 5 příspěvků), ale také přesahem do problematiky audiovizuální (3 příspěvky). Zástupci bakalářských a magisterských studijních programů byli v rovnováze. Publikum si tak mohlo vyslechnout přednášky na témata od Karla Hynka Máchy a gotického románu, přes regionální literaturu, současnou prózu, až po prezentace studentských absolventských (hraných i dokumentárních) filmů.

Ukazuje se, že smyslem těchto konferencí je poskytnout studentům zpětnou vazbu a podpořit jejich tvůrčí vědeckou i uměleckou činnost, v neposlední řadě jsou tyto aktivity kladně hodnoceny i akreditačními orgány. Velký dík tedy patří nejen divákům a vystupujícím, ale také všem pedagogům Ústavu bohemistiky a knihovnictví, kteří své studenty k této práci systematicky motivují a vedou.

Těšíme se na další ročník.

 

IMG_8162 IMG_8179 IMG_8202 IMG_8122 IMG_8215