Český jazyk a literatura

Home » Aktuality » Libor Martinek vydal knížku o Władysławu Sikorovi

Libor Martinek vydal knížku o Władysławu Sikorovi

sikoraLibor Martinek vydal jako prvý svazek edice věnované spisovatelům Těšínska monografii zaměřenou k životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších současných těšínských spisovatelů Władysława Sikory (nar. 10. 5. 1933 v Bocanovicích).
Hodnota Sikorovy tvorby spočívá v průkopnictví jak tematickém, tak tvárném, ve vyrovnání se s moderní prózou i poezií, byť ovlivněnými prostředím, tedy regionem. Sikora měl zakázáno publikovat v Československu po roce 1968, přesto stále literárně tvořil a některé jeho práce vyšly během tzv. normalizace v Československu 70. – 80. let 20. století knižně v sousedním Polsku. Sikorova tvorba patří svým jazykem do polské literatury, ale zároveň spadá do literatury vytvářené na českém území (stejně tak jako kdysi třeba pražská židovská a německá literatura).

Sikora svým celoživotním dílem výrazně obohatil polskou literaturu českého Těšínska, částečně i polskou národní literaturu. Dnes přinejmenším díky monografii o tomto spisovateli z pera Libora Martinka se mohou zájemci o literaturu českého Těšínska z řad veřejnosti i studentů filologických oborů, ale i mnozí odborníci (bohemisté, polonisté či obecně slavisté, kulturní antropologové atd.) seznámit se životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších autorů této kulturně i jazykově specifické oblasti.