Český jazyk a literatura

Home » Studium

Studium

Co u nás můžete studovat?

Český jazyk a literatura je bakalářský akademicky zaměřený studijní program, který můžete studovat v prezenční i kombinované formě. V prezenční formě studia je možné program studovat buď jako jednooborový, nebo jako sdružený s jiným studijním programem. Sdružené studium vám umožní studovat hlavní obor spolu s vedlejším oborem (třeba Český jazyk a literaturu + Angličtinu). Možné kombinace studijních programů naleznete v elektronické přihlášce.

(Máte-li už bakaláře za sebou, můžete u nás studovat také prezenční navazující studium, a to buď jednooborově, nebo v kombinaci s angličtinou nebo historií.)

 

Prezenční, nebo kombinované studium?

Jestliže již například pracujete a nemůžete se přihlásit na prezenční, tj. denní formu studia, která spočívá v pravidelné účasti na přednáškách a seminářích, zvolte kombinovanou formu studia. Výuka a konzultace s pedagogy probíhají v pátek, přibližně sedmkrát za semestr. Pravidelná kontaktní výuka je nahrazena samostudiem, ve kterém vám pomohou studijní materiály k jednotlivým předmětům v internetovém prostředí ISSU.

 

Je součástí studia povinná praxe? 

Není, Český jazyk a literatura je akademický studijní program, který povinnou 12týdenní praxi, typickou pro profesní programy, nezahrnuje.

 

Co se naučíte?

Dokonale zvládnete a do hloubky poznáte svůj mateřský jazyk, objevíte jeho nejrůznější vrstvy a způsoby užití, začnete mu rozumět jako příběhu s dlouhou historií. Studovat českou literaturu znamená příležitost nahlédnout minulost, současnost i vlastní život z nečekaných perspektiv. Naučíte se kriticky číst i myslet a tvořit texty rozmanitého zaměření.

 

Proč studovat na Slezské univerzitě v Opavě?

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě nabízí profesně i akademicky zaměřené studijní programy v mnoha oblastech. Pedagogové u nás mají prostor věnovat se vám individuálně. Předností malé univerzity je např. dostatek místa na kolejích nebo fakt, že všichni žadatelé o zahraniční stáž Erasmus+ jsou úspěšní. – A pokud jde o tento studijní program, pak vězte, že kombinované bakalářské studium Českého jazyka a literatury nenajdete na žádné další univerzitě.

 

Jak se uplatníte po studiu?

Své místo najdete všude tam ve státní i soukromé sféře, kde se požaduje dokonalé osvojení češtiny a hluboká znalost literárních i jiných textů. Práce s jazykem a texty vás naučí samostatně a tvořivě myslet a přesvědčivě komunikovat, což jsou dovednosti, které uplatníte takřka všude (od nakladatelství po reklamní agenturu). – Nebo můžete u nás dál studovat v navazujícím magisterském programu a svou kvalifikaci ještě prohloubit.

 

Co při studiu můžete zažít?

Studentský život se vším všudy. Na jaře tradiční Majáles, na podzim studentské festivaly s mezinárodní účastí. Můžete studovat jeden semestr na zahraniční katedře bohemistiky, být součástí vědeckých projektů a konferencí. Nebo můžete třeba jen začít psát poezii, když si zapíšete předmět Tvůrčí psaní… V Opavě najdete také knihovny, významná muzea i archivy.

 

Kdo u nás učí?

Například Jakub Chrobák – učí nejen literaturu 19. století a zná osobně současné autory, ale je hlavně básník, taky trochu herec, rozhlasový moderátor a osobitý Valach. Nebo Jakub Sichálek, který hoří pro starší českou literaturu, které se několik let věnoval ve Vídni; je šťastný, když čte staré texty a zpívá staré zpěvy. Na lingvistice studenty labyrintem jazyka trpělivě provází milovník přírody a chovatel exotických plazů Miloslav Vondráček nebo Kristýna Dufková, která toho ví opravdu hodně o místech, jejichž názvy souvisejí se jmény stromů, keřů a polokeřů.

A řada dalších.

 

Co udělat pro zahájení studia u nás?

Jednoduše podejte přihlášku a pak přijďte na přijímací zkoušku – měl by to být hlavně přátelský rozhovor o tom, co vás k nám vede a co od studia očekáváte.

 

Chcete vědět více?

Podívejte se podrobně na jednotlivé studijní programy a jejich kombinace. Můžete si prostudovat i studijní plány. Můžete nás navštívit na den otevřených dveří. Nebo kontaktujte vedoucího ústavu či oddělení.

 

 


Leave a comment