Český jazyk a literatura

Home » Studium

Studium

Bohemistické obory, které nabízí v současnosti Ústav bohemistiky a knihovnictví:

Česká literatura – bakalářský obor ve formě prezenční i kombinované.

Český jazyk a literatura – bakalářský obor do kombinace s druhým oborem (cizí jazyk, historie), forma prezenční.

Bohemistika – navazující magisterský obor v prezenční formě; v tomto oboru lze získat po absolvování rigorózního řízení i titul PhDr.

Informace o přijímacím řízení lze nalézt na stránkách FPF zde.


Leave a comment