Český jazyk a literatura

Home » Studium

Studium

Ústav bohemistiky a knihovnictví nabízí od akademického roku 2021/22 tyto nové bohemistické studijní programy:

Český jazyk a literaturabakalářský studijní program s volbou jednoho ze 4 studijních plánů:

  1. jednooborový (completus) prezenční,
  2. jednooborový (completus) v kombinované formě (studium při zaměstnání),
  3. sdružené studium prezenční – plán hlavní (maior) v kombinaci s historií, angličtinou, italštinou nebo němčinou,
  4. sdružené studium prezenční – plán vedlejší (minor) v kombinaci s historií, angličtinou, italštinou nebo němčinou.

Český jazyk a literaturanavazující magisterský program v prezenční formě.

Ústav bohemistiky a knihovnictví dále nabízí i studium knihovnictví (informace zde) a kulturní dramaturgie (informace zde).

Informace o přijímacím řízení lze nalézt na stránkách FPF zde.


Leave a comment