Český jazyk a literatura

Home » Articles posted by Oddeleni literatury

Author Archives: Oddeleni literatury

Publikace o apelu a apelativnosti v literatuře

apellJeště s vročením 2014 vyšla publikace připravená Oskarem Mainxem pod titulem Literatura jako výzva a apel. Kolektivní monografie vydaná Slezskou univerzitou obsahuje celkem 27 studií od autorů z České republiky, Polska, Slovenska a Německa. Jak v úvodu píše editor publikace, soubor „má ambici ukázat, jak pestré jsou možnosti apelativní kategorie vyskytující se v textech rozmanitých původů a národnostních oblastí a jak se tato vlastnost literatury, a potažmo umění obecně, podílí na komunikační situaci“. Ukazuje, že apelativnost „patří mezi nejpozoruhodnější témata estetiky a literárního myšlení vůbec“, ale současně je  „třeba mít se také k opatrnosti vůči tomuto tématu“, zejména když nejdůraznějšími apely se vyznačuje umění spoutané totalitními režimy. (Pokračování textu…)

Fotografie ze křtu publikace o W. Sikorovi

Slavnostní představení a křest knížky Libora Martinka o básníkovi Władysławu Sikorovi proběhl 12. března 2015 ve známé těšínské kavárně AVION/NOIVA.

sik04 sik03 sik02 sik01

Nová elektronická publikace – sborník Divadlo v české a polské literatuře

Jako elektronická publikace vyšel objemný sborník z česko-polské literárněvědné konference Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej. Konference se konala již v listopadu 2005 jako součást pravidelných konfrencí pořádaných Ústavem bohemistiky a knihovnictví ve spolupráci s polskými literárněvědnými pracovišti. Touto elektronickou publikací se snaží opavská bohemistika splatit tento téměř desetiletý dluh vůči účastníkům, který vznikl nikoliv její vinou. Sborník měl být podle dohody mezi Slezskou univerzitou a vydavatelstvím Sląsk v Katovicích vydán spolu se dvěma dalšími sborníky v režii polského vydavatele; poté, co vydavatelství Sląsk uzavřenou smlouvu nesplnilo, zpřístupňujeme konferenční materiály, jež si v mnoha případech uchovávají svou hodnotu, touto formou. Sborník Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej je ke stažení zde.

Libor Martinek vydal knížku o Władysławu Sikorovi

sikoraLibor Martinek vydal jako prvý svazek edice věnované spisovatelům Těšínska monografii zaměřenou k životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších současných těšínských spisovatelů Władysława Sikory (nar. 10. 5. 1933 v Bocanovicích). (Pokračování textu…)

Studentská konference

Dne 3. března pořádal Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU studentskou konferenci, na níž jako i předešlých ročnících dominovala literární témata. Posluchači vyslechli celkem 5 referátů. (Pokračování textu…)

Literární performance v OC Breda&Weinstein

20150213_155925

V rámci prezentační akce Filozoficko-přírodovědecké fakulty v obchodním centru Breda&Weinstein se ve dnech 12. a 13. února představily i obory vyučované na Ústavu bohemistiky a knihovnictví. V pátek 13. byla prezentace obohacena o literární performanci: Jakub Chrobák a Oskar Mainx četli – částečně za hudebního doprovodu – procházejícím nakupujícím z Ivana Martina Jirouse nebo z Allena Ginsberga.

Místecká přednáška o Ondrovi Łysohorském

lysohorsky-letak15. ledna vystoupil Libor Martinek v Městské knihovně Frýdek-Místek s přednáškou pro veřejnost „Óndra Łysohorsky v kontextu polské menšinové literatury“.  Téhož dne ještě tamtéž přednášel studentům středních škol na téma „Bluesová poezie Josefa Kainara“.

Chvála umění a literatury zvlášť / Jakub Chrobák

Z médií i z politických hovorů prakticky zmizela otázka významu literatury pro lidské společenství, čas od času ještě tak nějaký ten spisovatel vystřelí přímo do středu mediálních ramp, ale většinou je to jen marný humbuk, ve kterém se propírají spíš osobní třinácté komnaty a na literaturu se už nikdo neptá. Novodobí darwinologové si čas od času postesknou, cože je to za druh, ten básník, nebo hůř, čtenář! Ten přece přímo drze porušuje základní pravidlo darwinismu – druhy se přece vyvíjejí díky tomu, že se pokouší zvyšovat svou možnost reprodukce a teritorium lovu, představují tedy tito mastodonti slepou vývojovou větev? (Pokračování textu…)

Nové stránky

Webové stránky oddělení literatury Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě spouštíme jako komunikační kanál pro současné studenty, ale i pro studenty bývalé, kteří nechtějí ztratit kontakt se svou alma mater, současně také samozřejmě pro zájemce o studium literatury v Opavě a koneckonců pro kohokoliv, koho literárněvědná bohemistika v Opavě zajímá.

Kromě „povinných“ informací o pracovišti, o studiu, lidech a vydaných publikací bude hlavní stránka věnována také blogu, jenž bude jednak přinášet různé aktuální zprávy o naší činnosti, jednak čas od času i něco k přečtení a zamyšlení, co zrovna má některý z pracovníků takříkajíc „na jazyku“.

Budeme rádi, když tyto stránky splní svůj účel: přinesou informace, které zde hledáte.