Český jazyk a literatura

Home » Kabinet literárněvědné komparatistiky

Kabinet literárněvědné komparatistiky

Kabinet byl založen 9. února 2011, vedením byl pověřen doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Pracoviště se soustřeďuje na literárněvědný výzkum, odbornou přednáškovou, seminární a konferenční činnost s výraznou komparativní složkou. Organizuje popularizační aktivity pro odborníky, studenty a veřejnost z oblasti srovnávací literární vědy a interdisciplinárních vztahů ve sféře humanitních věd. Kabinet směřuje k profilování několika směrů vědeckého výzkumu – metodologie komparativního výzkumu, slovanské literární kontakty, moderna a postmoderna v kultuře slovanských národů, dějiny světové literatury, teorie, praxe a kritika (hodnocení) literárního překladu, literárněvědné koncepty 20. století, česká literatura v kontaktech (zejména s literaturou německou, italskou, angloamerickou), evropská kultura, interdisciplinární vztahy (literatura a hudba, literatura a výtvarné umění, literatura a film, literatura a divadlo).

Organizace vědeckého života

Kabinet literárněvědné komparatistiky je v současnosti zaměřen na literárněvědný výzkum v areálu styku tří národních literatur (české, polské a slovenské, v minulosti také německé) a jejich komparaci. Postupně se bude orientovat na širší evropský rozměr kulturních a literárních vztahů s ohledem na sjednocující se Evropu. Zejména se zřetelem k možnostem, které přináší spolupráce s místními odborníky z Ústavu cizích jazyků, proponujeme ve výzkumu i v přednáškové činnosti problematiku česko-německou, česko-italskou i česko-angloamerickou. Zároveň plánujeme kooperaci s odborníky na další literární a kulturní vazby (česko-ruské, česko-jihoslovanské aj.) z jiných akademických pracovišť v ČR i odjinud.

 

V rámci činnosti Kabinetu literárněvědné komparatistiky, proběhla řada přednášek a besed:

 • Přednáška doc. dr. Sergeje Skorvida (Moskva): Ruské překlady z poezie Óndry Łysohorského; 17. března v 19 hodin v Obecním domě v Opavě. Přednáška byla doplněna hudebními vstupy Jaroslavy Hrbáčové (kytara) a Radka Mücksteina (violoncello). Program se uskutečnil ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO.
 • Beseda s básníkem, textařem, zpěvákem, performerem a organizátorem kulturního dění v Opavě Ing. Janem Kunzem na téma poezie, jejího zhudebňování, tvorby písňových textů a problematiky animace kultury v Opavě; 28. 3. 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37).
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., na téma Současná literatura Opavska pro knihovníky a veřejnost 30. března 2011 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.
 • Beseda s básníkem, překladatelem z angličtiny, cestovatelem Mgr. Miroslavem Černým, Ph.D., (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) 8. dubna 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37).
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., K roku Czesława Miłosze (1911–2004) 4. května 2011 v Sále purkmistrů Obecního domu v Opavě od 18 hod. Přednáška o tomto polském exilovém básníkovi, prozaikovi, esejistovi a překladateli, laureátu Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1980 a řady dalších prestižních cen byla doplněna ukázkami z Martinkových překladů Miłoszovy poezie v interpretaci emeritního herce Slezského divadla v Opavě Emanuela Křenka a zpestřena hudební produkcí studentů Církevní konzervatoře. Program se konal ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO a Církevní konzervatoří v Opavě.
 • Beseda s opavskou básnířkou Dagmar Bakalovou 20. května 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37) o tvůrčí, zejména literární tvorbě, spolupráci s výtvarníky a ilustrátory, inspirací folklorem etnických menšin (zejména romské komunity) a překladech své poezie do cizích jazyků.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Možnosti a limity rozvoje Kabinetu literárněvědné komparatistiky ÚBK FPF SU v Opavě na workshopu Česká polonistika: nové výzvy, nová témata; Centrum filologicko-areálových studií FF MU v Brně 26. 5. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro knihovníky a veřejnost na téma Fantastika s lokálně-regionálními prvky na konferenci Čtou naše děti? Aneb dětské čtenářství očima odborníků 31. 5. 2011 v Českém Těšíně.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Mladá generace polských autorů z českého Těšínska – pokolení bilingvní na konferenci Český jazyk a literatura – generační střet a civilizační rozdíly, která se konala na Wyższej Szkołe Zawodowej v Ratiboři 1. – 2. 9. 2011.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Kontakty opawsko-ostrawsko-cieszyńskiego środowiska literackiego z katowickim środowiskiem literackim. Historia i współczesność na konferenci Górny Śląsk i Katowice w polskiej i europejskiej perspektywie kulturalnej i naukowej v Muzeu dějin Katovic 15. 9. 2011.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., K problematice bilingvismu v tvorbě polských a českých spisovatelů z Těšínského Slezska na mezinárodní konferenci Slavistika ve středoevropském kontextu, konané na katedře slavistiky a středoevropských studií Historicko-filologické fakulty Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě ve dnech 26.–28. 10. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Překlady Óndry Łysohorského do cizích jazyků v rámci kulatého stolu Óndra Łysohorský: »W řeku rozšiřył mě kraj rusky…« v Českém centru v Moskvě 27. 10. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro knihovníky a veřejnost Recepce díla Gustawa Morcinka v České republice, 8. 2. 2012, Regionální knihovna Karviná, 2299/16, 734 01 Karviná-Mizerov.
 • Beseda s opavskou básnířkou a publicistkou Gabrielou Onderkovou; proběhla 20. 4. 2012.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Hlučínsko v díle Petra Čichoně na konferenci Tożsamość morawska na pograniczu polsko-czeskim, organizované Miejskim Ośrodkiem Kultury w Krzanowicach, 21. 4. 2012, Dom Kultury Borucin.
 • Beseda s opavským básníkem, překladatelem z angličtiny a textařem Mgr. Radkem Glabazňou, Ph.D. (ÚCJ FPF SU); proběhla 4. 5. 2012.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost Zhudebněné básně Bohuslava Reynka, 31. 5. 2012, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Spisovatelé Těšínského Slezska pro studenty a veřejnost v rámci cyklu Co čtete aneb Coolturní hodina, 15. 6. 2012, Městská knihovna v Českém Těšíně – Kavárna Noiva.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Jiří Daehne jako autor literární fantastiky pro veřejnost u příležitosti křtu autorovy knihy povídek Sedm semen z Jidášova stromu, 17. 12. 2012, MěÚ Krnov.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., K poezii Zbigniewa Chojnowského pro veřejnost u příležitosti křtu výboru autorovy sbírky poezie Mazurské odjezdy (Opava, 2012), Klub Art, Obecní dům, Opava, 21. 5. 2013.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Poláci na Těšínsku, Studijní materiál (Český Těšín 2009) z pohledu literární vědy na mezinárodní konferenci Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích, konané 24. 5. 2013 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
 • Přednáška pro veřejnost doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Fryderyk Chopin v české literatuře v rámci 54. ročníku Chopinova festivalu; Chopinův dům v Mariánských Lázních 20. 8. 2013.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Regionalismus a regionální literatura z hlediska literárně-komunikačního aspektu na konferenci Paměť míst – konference pořádané u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, konané v Moravském zemském archivu v Brně 27. 9. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Fryderyk Chopin v české literatuře pro studenty a veřejnost u příležitosti křtu stejnojmenné publikace (Opava, 2013), Klub Art, Obecní dům, Opava, 6. 11. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Fryderyk Chopin v české literatuře pro studenty a veřejnost u příležitosti křtu stejnojmenné publikace (Opava, 2013), Městská knihovna Krnov, 26. 11. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Mazury – Czechy – Niemcy, Muzeum Historyczne w Ełku (Polsko), 6. 12. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D.,na téma Literatura Warmińska a Mazurska v překladech do češtiny a pojem kulturního pohraničí, Biblioteka Publiczna w Gołdapi (Polsko), 6. 12. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., O spisovatelích na Těšínsku. Klub Muzea Těšínska, 30. 1. 2014.
 • Přednáška Stereotypy czesko-polskie w literaturze obu narodów v rámci setkání Komise pro záležitosti polsko-českých a polsko-slovenských vztahů Polské akademie věd (Komisja ds. stosunków polsko-czeskich i polsko-słowackich Polskiej Akademii Nauk), Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie, 9. 6. 2014.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Společné opavsko-ratibořské literární workshopy na konferenci Ludzie na granicy. Społeczne, handlowe, kulturalne, sportowe i turystyczne kontakty, Ratiboř – Opava, 27. 6. 2014.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost Chopin a západočeské lázně v polské literatuře v rámci 55. ročníku Chopinova festivalu; Chopinův dům v Mariánských Lázních 19. 8. 2014.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost Život a dílo Henryka Jasiczka, MK PZKO a Městská knihovna – odd. polské literatury v Rychvaldu, 13. 9. 2014.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost Zhudebněné verše Josefa Kainara, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 8. 10. 2014.
Výhledy

Vedoucí kabinetu připravil k vydání materiály z česko-polské literárněvědné konference Evropská dimenze české a polské literatury – Rozmiar europejski literatury czeskiej i polskiej (proběhla v listopadu 2010 v Opavě), které obsahují řadu komparativně laděných příspěvků; stejnojmenná publikace vyšla v r. 2012, vydala ji Slezská univerzita v Opavě.

Spolu s Tomášem Sukem L. Martinek zredigoval antologii české, německé a polské poezie z Jeseníků Země žulových křížů. Antologie poezie z Jesenicka II. (Výběr ukázek poezie, heslář L. Martinek) In: Sever, západ, východ. Sv. 4 – Jeseníky. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011. 120 s.

Dále byl L. Martinek editorem a redaktorem kolektivní monografie Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století (Opava: Slezská univerzita, 2011. 156 s.), vydal kolektivní monografii Od dialektů k literárním jazykům v Evropě – Od dialektów k językóm literackim w Europie (2012) a vlastní odbornou, mezioborově pojatou monografii Fryderyk Chopin v české literatuře (2013), jež je interdisciplinárně zaměřena na relace literatury a hudby.

Byla dokončena redakce interdisciplinárně laděného sborníku Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej, jenž vyjde jako elektronická publikace.

V plánu je vydání kolektivní česko-polské monografie Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – Polski i czeski strukturalizm i poststrukturalizm.  Na Ústavu slavistiky Vratislavské univerzity připravuje L. Martinek k vydání polská skripta Literatura i muzyka. Rovněž připravil k vydání výběrovou bibliografii s autorským medailonem doc. PhDr. Jiřího Urbance, CSc., za léta 1960–2014.

 

 

VýhledyWikipedia: Výhledy is a village in Karlovy Vary Region, Czech Republic. It is one of the six municipality districts of Hazlov. In 2001 the village had a population of 37.


Leave a comment