Český jazyk a literatura

Home » Kabinet literárněvědné komparatistiky

Kabinet literárněvědné komparatistiky

Kabinet byl založen 9. února 2011, vedením byl pověřen doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Pracoviště se soustřeďuje na literárněvědný výzkum, odbornou přednáškovou, seminární a konferenční činnost s výraznou komparativní složkou. Organizuje popularizační aktivity pro odborníky, studenty a veřejnost z oblasti srovnávací literární vědy a interdisciplinárních vztahů ve sféře humanitních věd. Kabinet směřuje k profilování několika směrů vědeckého výzkumu – metodologie komparativního výzkumu, slovanské literární kontakty, moderna a postmoderna v kultuře slovanských národů, dějiny světové literatury, teorie, praxe a kritika (hodnocení) literárního překladu, literárněvědné koncepty 20. století, česká literatura v kontaktech (zejména s literaturou německou, italskou, angloamerickou), evropská kultura, interdisciplinární vztahy (literatura a hudba, literatura a výtvarné umění, literatura a film, literatura a divadlo).

Organizace vědeckého života

Kabinet literárněvědné komparatistiky je v současnosti zaměřen na literárněvědný výzkum v areálu styku tří národních literatur (české, polské a slovenské, v minulosti také německé) a jejich komparaci. Postupně se bude orientovat na širší evropský rozměr kulturních a literárních vztahů s ohledem na sjednocující se Evropu. Zejména se zřetelem k možnostem, které přináší spolupráce s místními odborníky z Ústavu cizích jazyků, proponujeme ve výzkumu i v přednáškové činnosti problematiku česko-německou, česko-italskou i česko-angloamerickou. Zároveň plánujeme kooperaci s odborníky na další literární a kulturní vazby (česko-ruské, česko-jihoslovanské aj.) z jiných akademických pracovišť v ČR i odjinud.

 

V rámci činnosti Kabinetu literárněvědné komparatistiky, proběhla řada přednášek a besed:

 • Přednáška doc. dr. Sergeje Skorvida (Moskva): Ruské překlady z poezie Óndry Łysohorského; 17. března v 19 hodin v Obecním domě v Opavě. Přednáška byla doplněna hudebními vstupy Jaroslavy Hrbáčové (kytara) a Radka Mücksteina (violoncello). Program se uskutečnil ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO.
 • Beseda s básníkem, textařem, zpěvákem, performerem a organizátorem kulturního dění v Opavě Ing. Janem Kunzem na téma poezie, jejího zhudebňování, tvorby písňových textů a problematiky animace kultury v Opavě; 28. 3. 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37).
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., na téma Současná literatura Opavska pro knihovníky a veřejnost 30. března 2011 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.
 • Beseda s básníkem, překladatelem z angličtiny, cestovatelem Mgr. Miroslavem Černým, Ph.D., (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) 8. dubna 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37).
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., K roku Czesława Miłosze (1911–2004) 4. května 2011 v Sále purkmistrů Obecního domu v Opavě od 18 hod. Přednáška o tomto polském exilovém básníkovi, prozaikovi, esejistovi a překladateli, laureátu Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1980 a řady dalších prestižních cen byla doplněna ukázkami z Martinkových překladů Miłoszovy poezie v interpretaci emeritního herce Slezského divadla v Opavě Emanuela Křenka a zpestřena hudební produkcí studentů Církevní konzervatoře. Program se konal ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO a Církevní konzervatoří v Opavě.
 • Beseda s opavskou básnířkou Dagmar Bakalovou 20. května 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37) o tvůrčí, zejména literární tvorbě, spolupráci s výtvarníky a ilustrátory, inspirací folklorem etnických menšin (zejména romské komunity) a překladech své poezie do cizích jazyků.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Možnosti a limity rozvoje Kabinetu literárněvědné komparatistiky ÚBK FPF SU v Opavě na workshopu Česká polonistika: nové výzvy, nová témata; Centrum filologicko-areálových studií FF MU v Brně 26. 5. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro knihovníky a veřejnost na téma Fantastika s lokálně-regionálními prvky na konferenci Čtou naše děti? Aneb dětské čtenářství očima odborníků 31. 5. 2011 v Českém Těšíně.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Mladá generace polských autorů z českého Těšínska – pokolení bilingvní na konferenci Český jazyk a literatura – generační střet a civilizační rozdíly, která se konala na Wyższej Szkołe Zawodowej v Ratiboři 1. – 2. 9. 2011.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Kontakty opawsko-ostrawsko-cieszyńskiego środowiska literackiego z katowickim środowiskiem literackim. Historia i współczesność na konferenci Górny Śląsk i Katowice w polskiej i europejskiej perspektywie kulturalnej i naukowej v Muzeu dějin Katovic 15. 9. 2011.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., K problematice bilingvismu v tvorbě polských a českých spisovatelů z Těšínského Slezska na mezinárodní konferenci Slavistika ve středoevropském kontextu, konané na katedře slavistiky a středoevropských studií Historicko-filologické fakulty Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě ve dnech 26.–28. 10. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Překlady Óndry Łysohorského do cizích jazyků v rámci kulatého stolu Óndra Łysohorský: »W řeku rozšiřył mě kraj rusky…« v Českém centru v Moskvě 27. 10. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro knihovníky a veřejnost Recepce díla Gustawa Morcinka v České republice, 8. 2. 2012, Regionální knihovna Karviná, 2299/16, 734 01 Karviná-Mizerov.
 • Beseda s opavskou básnířkou a publicistkou Gabrielou Onderkovou; proběhla 20. 4. 2012.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Hlučínsko v díle Petra Čichoně na konferenci Tożsamość morawska na pograniczu polsko-czeskim, organizované Miejskim Ośrodkiem Kultury w Krzanowicach, 21. 4. 2012, Dom Kultury Borucin.
 • Beseda s opavským básníkem, překladatelem z angličtiny a textařem Mgr. Radkem Glabazňou, Ph.D. (ÚCJ FPF SU); proběhla 4. 5. 2012.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost Zhudebněné básně Bohuslava Reynka, 31. 5. 2012, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Spisovatelé Těšínského Slezska pro studenty a veřejnost v rámci cyklu Co čtete aneb Coolturní hodina, 15. 6. 2012, Městská knihovna v Českém Těšíně – Kavárna Noiva.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Jiří Daehne jako autor literární fantastiky pro veřejnost u příležitosti křtu autorovy knihy povídek Sedm semen z Jidášova stromu, 17. 12. 2012, MěÚ Krnov.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., K poezii Zbigniewa Chojnowského pro veřejnost u příležitosti křtu výboru autorovy sbírky poezie Mazurské odjezdy (Opava, 2012), Klub Art, Obecní dům, Opava, 21. 5. 2013.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Poláci na Těšínsku, Studijní materiál (Český Těšín 2009) z pohledu literární vědy na mezinárodní konferenci Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích, konané 24. 5. 2013 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
 • Přednáška pro veřejnost doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Fryderyk Chopin v české literatuře v rámci 54. ročníku Chopinova festivalu; Chopinův dům v Mariánských Lázních 20. 8. 2013.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Regionalismus a regionální literatura z hlediska literárně-komunikačního aspektu na konferenci Paměť míst – konference pořádané u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, konané v Moravském zemském archivu v Brně 27. 9. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Fryderyk Chopin v české literatuře pro studenty a veřejnost u příležitosti křtu stejnojmenné publikace (Opava, 2013), Klub Art, Obecní dům, Opava, 6. 11. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Fryderyk Chopin v české literatuře pro studenty a veřejnost u příležitosti křtu stejnojmenné publikace (Opava, 2013), Městská knihovna Krnov, 26. 11. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Mazury – Czechy – Niemcy, Muzeum Historyczne w Ełku (Polsko), 6. 12. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D.,na téma Literatura Warmińska a Mazurska v překladech do češtiny a pojem kulturního pohraničí, Biblioteka Publiczna w Gołdapi (Polsko), 6. 12. 2013.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., O spisovatelích na Těšínsku. Klub Muzea Těšínska, 30. 1. 2014.
 • Přednáška Stereotypy czesko-polskie w literaturze obu narodów v rámci setkání Komise pro záležitosti polsko-českých a polsko-slovenských vztahů Polské akademie věd (Komisja ds. stosunków polsko-czeskich i polsko-słowackich Polskiej Akademii Nauk), Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie, 9. 6. 2014.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., Společné opavsko-ratibořské literární workshopy na konferenci Ludzie na granicy. Społeczne, handlowe, kulturalne, sportowe i turystyczne kontakty, Ratiboř – Opava, 27. 6. 2014.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost Chopin a západočeské lázně v polské literatuře v rámci 55. ročníku Chopinova festivalu; Chopinův dům v Mariánských Lázních 19. 8. 2014.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost Život a dílo Henryka Jasiczka, MK PZKO a Městská knihovna – odd. polské literatury v Rychvaldu, 13. 9. 2014.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost Zhudebněné verše Josefa Kainara, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 8. 10. 2014.
 • Přednáška pro studenty „Bluesová poezie Josefa Kainara“, Městská knihovna Frýdek-Místek, 15. 1. 2015.
 • Přednáška pro veřejnost „Óndra Łysohorsky v kontextu polské menšinové literatury“, Městská knihovna Frýdek-Místek, 15. 1. 2015.Přednáška pro veřejnost „Josef Kainar na Krnovsku“, Městská knihovna Krnov, 10. 2. 2015.
 • Přednáška pro veřejnost „Václav Havel v Polsku“, Knihovna Václava Havla, 18. 2. 2015.
 • Přednáška pro studenty a veřejnost „Bluesová poezie Josefa Kainara“ v rámci cyklu přednášek opavské pobočky Literárněvědné společnost AV ČR, 10. 3. 2015, Slezská univerzita v Opavě.
 • Účast na besedě k dílu Władysława Sikory v Kavárně NOIVA v Českém Těšíně 12. 3. 2015 spojené s křtem knihy L. Martinka „Władysław Sikora, Monografie“.
 • Referát „K pozdní tvorbě Bohumila Hrabala“ na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – „STAROŚĆ“, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, 15. 5. 2015.
 • Referát „K rozvoji a současnosti polské literární sémiotiky“ na konferenci Semiotika literatúry. Teoretické východiská a súčasné dilemy; Filozofická fakulta UKF v Nitre (Slovensko), 10. 6. 2015.
 • Přednáška pro veřejnost „Krnovský rodák a spisovatel Hanns Cibulka“, Městská knihovna Krnov, 24. 9. 2015.
 • Přednáška pro veřejnost „Zhudebněná poezie Josefa Kainara“, Kulturní dům v Sedlnicích, 8. 10. 2015.
 • Přednáška pro veřejnost „Básník a prozaik Władysław Sikora“, MK PZKO a Městská knihovna – odd. polské literatury v Rychvaldu, 17. 10. 2015.
 • Přednáška pro veřejnost „Zhudebněná poezie Josefa Kainara“, Městská knihovna v Novém Jičíně, 2. 2. 2016.
 • Přednáška pro veřejnost „Básník František Antonín Šípek“, Městská knihovna Krnov, 18. 2. 2016.
 • Referát „Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let“ na VI Symposium Opoliensis – Zapomniani, wyklęci, wykluczeni; Instytut Slawistyki, Uniwersytet Opolski (Polsko), 21. 4. 2016.
 • Referát „Óndra Łysohorsky – poeta wyalienowany“ na II. Mezinárodní vědecké konferenci Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów; Centrum studiów postkolonialno-posttotaritarnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (Polsko), 3. 6. 2016.
 • Přednáška pro německou veřejnost „Krnovský rodák a spisovatel Hanns Cibulka“, Městská knihovna Krnov, 9. 9. 2016.
 • Přednáška pro veřejnost „Básník a vydavatel knižních bibliofilií Zdeněk Křenek“, Městská knihovna Nový Jičín, 14. 9. 2016.
 • Přednáška pro veřejnost „Básník a vydavatel knižních bibliofilií Zdeněk Křenek“, Městská knihovna Krnov, 15. 9. 2016.
 • Přednáška pro veřejnost „Krnovský básník a orlovický rodák F. A. Šípek“, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, 26. 9. 2016.
 • Přednáška pro veřejnost „Joseph von Eichendorff v Sedlnicích a v hudbě“, 9. 11. 2016, Kulturní a informační středisko Sněženka v Sedlnicích.
 • Přednáška pro veřejnost „Zhudebněná poezie Josefa Kainara“, 11. 2015, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
 • Přednáška pro veřejnost, „Básnický dialog: Henryk Jasiczek a Ewa Milerska“, 20. 11. 2016, Dům PZKO Nýdek.
 • Přednáška „Václav Havel v Polsku“ v rámci Slavistických literárních setkání (Sławistyczne Spotkania Literackie) na Ústavu slovanské fílologie (Instytut Filologii Słowiańskiej) Vratislavské univerzity (Polsko), 29. 11. 2016.
 • Přednáška pro studenty SŠ ve Frýdku-Místku, „Zhudebněná poezie Josefa Kainara“, 16. 2. 2017, Městská knihovna ve Frýdku-Místku.
 • Přednáška pro veřejnost, „Óndra Łysohorsky – outsider nebo lašsko-evropský básník?“, 16. 2. 2017, Městská knihovna ve Frýdku-Místku.
 • Přednáška pro veřejnost, „Óndra Łysohorsky – outsider nebo lašsko-evropský básník?“, 21. 2. 2017, Čítárna a literární kavárna AVION v Českém Těšíně.
 • Referát „K otázkám chápání literatury v areálu česko-polského pohraničí“ na mezinárodní konferenci „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język. Literatura, kultura“, organizoval Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Vratislav, Polsko), 17. 3. 2017.
 • Obeslána mezinárodní konference „Wielkie tematy literatur słowiańskich. Thanatos“ kterou organizoval Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Vratislav, Polsko) ve dnech 11. – 12. 5. 2017, referátem „Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka“.
 • Referát „Samizdatové edice na Severní Moravě a osudy šiřitelů samizdatu“ na mezinárodní konferenci „Od »Zapisu« do… zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977 – 1991, organizoval Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Vratislav, Polsko), 1. – 2. 6. 2017.
 • Přednáška pro učitele základních a středních škol „Literatura a hudba“, 6. 10. 2017, Základní a střední škola pro zdravotně znevýhodněné v Brně (přes agenturu DESCARTES, v.o.s.)
 • Přednáška pro studenty SU a veřejnost spojená s besedou, „Od Chopina k Jasiczkovi“, 8. 11. 2017, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova tř. 37.
 • Přednáška pro učitele základních a středních škol „Současná česká literatura“, Centrum Vzdělávání, Stupkova 413/1A, Olomouc, 24. 11. 2017 (přes agenturu DESCARTES, v.o.s.).
 • Referát „Maria Konopnicka (1842–1910) – inspirující osobnost české literatury“ na Mezinárodní vědecké konferenci uspořádané u příležitosti 60. let založení Muzea M. Konopnické v Żarnowci a 175. výročí narození M. Konopnické, kterou organizovalo Muzeum M. Konopnické v Żarnowci (Polsko) 25. 11. 2017.
 • Referát „Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska: Most nebo bariéra vzájemného porozumění?“ na konferenci „Obrazy kultury a společnosti v období první republiky“, Moravská zemská knihovna v Brně, 11. 2017.
 • Přednáška pro žáky ZŠ v Prachaticích „Zhudebněná poezie Josefa Kainara“, 19. 1. 2018.
 • Přednáška pro veřejnost „Zhudebněné básně Bohuslava Reynka“, 14. 3. 2018, Městská knihovna Jihlava.
 • Přednáška pro studenty a odbornou veřejnost „Óndra Łysohorsky. Outsider nebo lašsko-evropský básník?“ v rámci Sławistycznych Spotkań Literackich. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Polsko), 20. 3. 2018.
 • Přednáška pro učitele základních a středních škol „Současná česká literatura“, Základní škola Pošepného náměstí, Praha, 28. 3. 2018 (přes agenturu DESCARTES, v.o.s.).
 • Referát na mezinárodní konferenci „Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí“, 05. 2018, Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě.
 • Referát „Hrabě Albert Hodic a jeho obraz v české literatuře“ na konferenci „Rosswald. Symposium k aristokratické kultuře 2. poloviny 18. století k výročí úmrtí hraběte Alberta Josefa Hodického z Hodic (1706–1778)“, 15. 6. 2018, Slezské zemské muzeum v Opavě – Ústav hudební vědy FF MU v Brně – Obecní úřad Slezské Rudoltice – Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice.
 • Referáty „Co je literární kánon a proč dochází k jeho proměnám“ a „Problémy literárního kánonu polské literatury českého Těšínska“ na konferenci „BarCamp 2018: Kánon“ konané v rámci Kulturního festivalu Šrámkova Sobotka, 1. 7. 2018 Sobotka.
 • Přednáška pro veřejnost „Dylematy tożsamości pisarza i badacza literatury z czeskiego Śląska“ v rámci literární dílny „Koloryt lokalny w twórczości poetyckiej“, Kawiarnia Piwnica pod Adamem, Lądek-Zdrój (Polsko), 15. 9. 2018.
 • Přednáška pro odbornou i laickou veřejnost „Realm and Territory Fashioned of Language: Infinite Possibilities Made Possible by Poetry“, Nuosu International Poets House of Nuosu Art Museum, Xichang (Čína), 19. 11. 2018.
 • Přednáška „Wilhelm Przeczek – spisovatel a rodák z Karviné“, Regionální knihovna Karviná, 26. 11. 2018.
 • Referát „Překladatelka Pavla Maternová a Maria Konopnicka“ na Mezinárodní vědecké konferenci uspořádané u příležitosti 110. let napsání „Roty“ v Żarnowci a 100. výročí nezávislosti Polska (1918–2018), kterou organizovalo Muzeum M. Konopnické v Żarnowci (Polsko) 1. 12. 2018.
 • Přednáška „Fryderyk Chopin w literaturze czeskiej“, Klub Muzyki i Literatury, Wrocław, 2. 2. 2019.
 • Referát „Literární kánon české literatury ze Slezska“ na Mezinárodní vědecké konferenci „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura i kultura“, kterou organizoval Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Vratislav, Polsko) ve dnech 4. – 5. 4. 2019.
 • Přednáška „K. M. Sarbiewski w literaturze czeskiej i słowackiej“. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku v rámci XV. Międzynarodowego festywalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześciański Horacy z Mazowsza“, 10. 5. 2019.
 • Přednáška pro veřejnost, „Básnické krajiny Wilhelma Przeczka“, 13. 5. 2019, Čítárna a literární kavárna AVION v Českém Těšíně.
 • Referát „Paměti Henryka Jasiczka jako ego-dokument“ na XIII Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Literaturoznawczej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – „PAMIĘĆ“, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, 17. 5. 2019.
 • Referát „Wine as a ‚Sentient Being‘ That Needs Care“ během kulatého stolu „Round Table Forum: For Our Earth – Let Poetry Connectect Every Life“ v rámci literárního festivalu „2019 Quinghai Lake International Poetry Festival“, 3. 8. 2019, Luosang Performing Center, Dayu Tribe, Čína.
 • Referát „The roots of blues and spiritual in African music and its musical forms“, během kulatého stolu Round Table Forum: Kenya National Museum, v rámci literárního festivalu Kistrech Poetry Festival Kenya, 6. 9. 2019.
 • Přednáška „Poeta Zaolziański Wilhelm Przeczek między dwoma kulturami“, Klub Muzyki i Literatury, Wrocław, 26. 9. 2019.

Publikační výstupy

Vedoucí kabinetu připravil k vydání materiály z česko-polské literárněvědné konference Evropská dimenze české a polské literatury – Rozmiar europejski literatury czeskiej i polskiej (proběhla v listopadu 2010 v Opavě), které obsahují řadu komparativně laděných příspěvků; stejnojmenná publikace vyšla v r. 2012, vydala ji Slezská univerzita v Opavě.

Spolu s Tomášem Sukem L. Martinek zredigoval antologii české, německé a polské poezie z Jeseníků Země žulových křížů. Antologie poezie z Jesenicka II. (Výběr ukázek poezie, heslář L. Martinek) In: Sever, západ, východ. Sv. 4 – Jeseníky. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011. 120 s.

Dále byl L. Martinek editorem a redaktorem kolektivní monografie Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století (Opava: Slezská univerzita, 2011. 156 s.), vydal kolektivní monografii Od dialektů k literárním jazykům v Evropě – Od dialektów k językóm literackim w Europie (2012) a vlastní odbornou, mezioborově pojatou monografii Fryderyk Chopin v české literatuře (2013), jež je interdisciplinárně zaměřena na relace literatury a hudby.

Byly dokončeny redakce dvou interdisciplinárně laděných sborníků z opavských mezinárodních konferencí Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej (eds. Jan Heczko, Libor Martinek, 2015) a Česká a polská poezie po roce 1989 – Poezja czeska i polska po 1989 roku. (eds. Jan Heczko, Libor Martinek, 2015) jako elektronické publikace.

Libor Martinek připravil k vydání kolektivní česko-polské monografie z česko-polské konference Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – Polski i czeski strukturalizm i poststrukturalizm. (2015).

L. Martinek rovněž ve spolupráci s dr hab. Małgorzatou Gamratovou na Ústavu slavistiky Vratislavské univerzity připravil k vydání polská skripta Literatura i muzyka (2018). Rovněž připravil k vydání výběrovou bibliografii s autorským medailonem doc. PhDr. Jiřího Urbance, CSc., za léta 1960–2014 (2015)

Libor Martinek z připravil ve spolupráci s dr hab. Małgorzatou Gamratovou kolektivní monografii na základě opavské mezinárodní konference Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza (Opava 2018; vyšlo s podporou Česko-polského fóra MZV ČR).

Libor Martinek vydal rozšířenou a upravenou verzi své habilitační práce Identita v literatuře Těšínska a průběžně publikoval několik autorských monografií věnovaných významným českým a polským spisovatelů z česko-polského pohraničí: Władysław Sikora. Monografie (Opava 2015), Henryk Jasiczek. Monografie (Opava 2016), Óndra Łysohorsky. Monografie (Wrocław, 2016), Wilhelm Przeczek. Monografie (Wrocław, 2018).

Výhledy

Vedoucí kabinetu připravuje k vydání kolektivní monografii na základě materiálů z opavské česko-polské literárněvědné konference „České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki“ (konference a vydání s podporou Česko-polského fóra MZV ČR) a autorskou monografii o těšínském spisovateli Pawłu Kubiszovi, která vyjde ke konci roku 2020 v nakladatelství ATUT (Wrocław).

v. In 2001 the village had a population of 37.


Leave a comment