Český jazyk a literatura

Home » Aktuality » Studentská konference

Studentská konference

Dne 3. března pořádal Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU studentskou konferenci, na níž jako i předešlých ročnících dominovala literární témata. Posluchači vyslechli celkem 5 referátů. Bc. Silvie Březinská, studenstka 1. roč. nmgr. AVT se ve svém vystoupení O Temnu Aloise Jiráska zaměřila na srovnání románu s jeho filmovou adaptací z padesátých let. Michal Stromský (3. roč. bc. studia čeština-historie) podnikl dvě sondy do povídkového díla Růženy Svobodové (Dvojí proměna povídek Růženy Svobodové). Bc. Daniela Sajdlová, studující 1. roč. nmgr. studia učitelství češtiny a dějepisu, se stejně jako v minulém roce zaměřila na dílo Michala Ajvaze, zejm. na způsob, jakým pracuje s žánrovými pravidly detektivky (Literární zločin v díle Michala Ajvaze). Petra Mížová (3. roč. kombinovaného studia české literatury) pojednala o problematice českých literárních cen od národního obrození po současnost (Fenomén českých literárních ocenění). Program úterního dopoledne uzavřel referát Terezy Jiráskové (3. roč. bc. čeština-angličtina) Zločin na jazyce v písňových textech Statopluka Karáska, v němž se autorka soustředila na způsob převodu anglických textů do češtiny.