Český jazyk a literatura

Home » Aktuality » Listopadová exkurze do Vídně

Listopadová exkurze do Vídně

V půlce listopadu se 16 studentů bohemistiky vydalo na exkurzi do Vídně, především po stopách české literatury, české (a slezské) kultury a také českého jazyka. Exkurze s názvem „Vídeň – od centra monarchie k modernímu velkoměstu“ byla uskutečněna v rámci evropského projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“. Exkurzi vedli Jakub Sichálek a Martin Tichý. Níže přinášíme pár momentek.

IMG_20181112_180331

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva undergroundového klubu Nachtasyl a beseda s jeho zakladatelem a provozovatelem Jiřím Chmelem.

IMG_20181113_115613_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sichálek vysvětluje studentům v rakouské Národní knihovně, co je to (zde nezachycená) lístkovnice.

IMG_20181113_170702

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Institutu slavistiky vídeňské univerzity: přednáška dr. Salmhoferové o češtině ve Vídni a beseda se studentkami češtiny.

IMG_20181114_105931

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s pracovníky Českého centra a prohlídka výstavy o komiksu.

IMG_20181114_132937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlídka na Vídeň z Kahlenbergu. Zde vznikla slavná báseň Josefa S. Machara zařazená do sbírky s příznačným názvem Tristium Vindobona.

IMG_20181115_113018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Monetova výstava v Albertině.

IMG_20181116_104148

 

 

 

 

 

 

 

 

Méně unavení se ještě před odjezdem prošli schönbrunnskými zahradami.