Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Kristýna Dufková

Kristýna Dufková

Kvalifikace

Mgr. Univerzita Hradec Králové (2012), Bc. Masarykova univerzita (2014), Ph.D. Masarykova univerzita (2019)

Odborné zaměření

lingvistika, onomastika, slovanské jazyky, makedonistika, lingvodidaktika

.

Publikace

monografie:
 • DUFKOVÁ, K. Olší, Nusperg, Růžodol. Názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 331 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 514 s. ISBN 978-80-210-9963-0.
 • KREJČOVÁ, Elena, Mateja KOSI a Kristýna DUFKOVÁ. Tematický slovník češtiny, slovinštiny a makedonštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 138 s. ISBN 978-80-280-0199-5.
novější studie a články:
 • Повеќејазичноста и промената на кодот во современи македонски филмови и нивниот одраз во чешките титли. In Зборник на XLIX Меѓународна научна конфереција на Mеѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура : Охрид, 4 и 5 септември 2022 година. Skopje: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 2023. s. 293–301. ISBN 978-9989-43-494-5
 • „Наши сте, или нивни?“ Аудиовизуелниот материјал како дидактичка алатка во наставата по македонски јазик како странски јазик. In Зоран Анчевски, Емилија Црвенковска. Меѓународен научен собир 100 години Блаже Конески и 75 години Филолошки факултет. 1. vyd. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2023. s. 127–138. ISBN 978-608-234-100-2.
 • (+ Katja VIZJAK) “Šta je bre kume, opet si doručkovao kerozin?” Polysemy in Subtitling. In Nikolovski Gjoko, Ulčnik Natalija. Slavistična prepletanja 2. první. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2022. s. 152-165. ISBN 978-961-286-605-1. doi:10.18690/um.ff.4.2022.
 • Животот и делото на Блаже Конески на часовите по македонски јазик во Република Чешка (ниво А1), во контекст на развивањето на четирите клучни вештини. In LIV летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура: Охрид, (15.8 -2.9.2021 година): предавања-тркалезна маса „Блаже Конески“ во наставата по македонски јазик, литература и култура на странските универзитети. Skopje: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2022. s. 185-191. ISBN 978-9989-43-472-3.
 • (+ Katja VIZJAK) Interference česko-(rusko)-makedonské při osvojování makedonštiny. Славистички студии. Списание на Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 2021, roč. 20, s. 93-104. ISSN 0352-3055.
 • ‘Ajde’ and ‘Hajde’: Contexts of the Use of Balkanisms in Translations into South Slavic Languages. transLogos Translation Studies Journal. İstanbul: Diye Yayınları, 2020, roč. 3, č. 2, s. 62-82. ISSN 2667-4629. doi:10.29228/transLogos.27.
 • (+ Katja VIZJAK) Agapé: Moral Attitudes through the Prism of the Movie Subtitles. In Artur Gudmanian. General and Specialist Translation / Interpretation: Theory, Methods, Practice. Kyiv: Agrar Media Group, 2020. s. 91–100, 340 s. ISBN 978-617-646-477-8.
 • (+ Žaneta GÖBELOVÁ) Slovesa a jejich vyučování na referenční úrovni A v češtině, angličtině a makedonštině. In Mária Vajíčková, Renáta Bojničanová, Simona Tomášková. Filologické štúdie 5. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag: Acta Facult. Paed. Univ. Comenianae Bratislavensis, 2019. s. 92-106. ISBN 978-3-943906-52-3.
 • Pitfalls and Perils of the Subtitle Translations in Some Slavic Languages. In Rita Pletl, Gabriella Kovács. Soknyelvűség és többnyelvűség Európában = Multilingvism şi plurilingvism în Europa = Multilingualism and plurilingualism in Europe. 1. vyd. Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2019. s. 209-216. ISBN 978-606-975-028-5.
 • (+ Žaneta GÖBELOVÁ) Dictations: Old Method – New Possibilities?. In Philological Forum: Journal for Young Scholars in Humanities. Sofia: Faculty of Slavic Studies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2019/2. s. 110–118. ISSN 2367-8119.