Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Zbyněk Holub

Zbyněk Holub

Kvalifikace

PaedDr. Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích (1984), Ph.D. Univerzita Karlova (2000), PhDr. Univerzita Karlova (2004), doc. Masarykova univerzita (2016)

 

Odborné zaměření

dialektologie, lexikologie, geolingvistika

 

Publikace

monografie:
 • HOLUB, Z.: Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na český jih. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7248-946-6.

.

novější studie a články:
 • Dílenská mluva na jihu Čech, technický slang a sběr B. Témy ve Slezsku. Paralely na okrajích nářečních oblastí. In: Slang a argot, IX. (sborník z 9. konference o slangu a argotu konané ve dnech 26.-27. listopadu 2014). Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni. Západočeská univerzita, Plzeň 2021.
 • Silesian (in Czech Republic)/Lachian. In: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Marc L. Greenberg – Lenore A. Grenoble et al., eds. The Brill project team. Brill Publishers; BrillOnline Reference Works: Language and Linguistics. EDC: 2020 (print and online editions). Elektronická verze. ISSN: 2589-6229 (s Richardem Říhou).
 • Ještě k proměnám barokní češtiny v 17. století (v textech kázání Jiřího Bílka a Jana Kleklara; v rovněž s ohledem na vliv jihočeské mluvy). In: České a polské literární baroko. Libor Martinek a kol. (eds). Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě, ve spolupráci s Academia Europeana Sarbieviana v Sarbiewě. Opava, Slezská univerzita 2021
 • K původu a rozšíření pojmenování utvořených od psl. základu *vol-/vel- na území dnešní ukrajinské Volyně, v Polsku a v České republice. (On the Origin and Spread of Denominations Based upon Proto-Slavic *vol-/vel- in the Territory of Current Ukrainian Volhynia, in Poland and in the Czech Republic). In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére : 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017 : zborník referátov /, Bratislava, Veda 2019, 320-333, ISBN 978-80-224-1732-7
 • Obraz jihozápadočeské frazeologie na přelomu tisíciletí a její reflexe v literatuře. In: Slowiańska frazeologie gwarowa. II. Rak, Maciej – Mokienko, Valerij M., eds. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. Biblioteka „LingVariów“, T. 28. Kraków, wydawnictwo Ksiegarnia Akademicka 2020. ISBN 978-83-8138-234-2; s. 21-38
 • K vývoji nářečního výzkumu na Opavsku v kontextu české dialektologie (od 19. století k dnešku). In: Od počátků k současnosti (1955–2015). The development of dialectological research in Opava in the context of Czech dialectology (from the 19th century to the present). Monografie vydaná na základě podkladů z mezinárodní konference, konané ve dnech 15. –17. listopadu 2015. Budapest: ELTE BTK, Szláv és Balti Filológiai Intézete, 2017, s. 87-102
 • Obraz jihozápadočeské frazeologie na přelomu tisíciletí a její reflexe v literatuře. In: Slowiańska frazeologie gwarowa. II. Rak, Maciej – Mokienko, Valerij M., eds. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. Biblioteka „LingVariów“, T. 28. Kraków, wydawnictwo Ksiegarnia Akademicka 2020. ISBN 978-83-8138-234-2; s. 21-38
 • Regionální (popř. nářeční) frazeologie češtiny v kontextu výuky jazyka (s ohledem na nářeční situaci českého jihu). In: Frazeologija, učenje i poučavanje. Zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije Slavofraz održane od 19. do 21. travnja 2018. godine u Rijeci. Rijeka: Sveučilište u Rijeci: Tempora, Filozofski fakultet Rijeka, 2019. ISBN 978-953-7975-86-9; s. 65-81.
 • Regionální (popř. nářeční) frazeologie češtiny v kontextu výuky jazyka (s ohledem na nářeční situaci českého jihu). In: Frazeologija, učenje i poučavanje. Zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije Slavofraz održane od 19. do 21. travnja 2018. godine u Rijeci. Rijeka: Sveučilište u Rijeci: Tempora, Filozofski fakultet Rijeka, 2019. ISBN 978-953-7975-86-9; s. 65-81
 • Отражение оригинального этнонима Дулеб в некоторых современных русских диалектах (с учётом его положения в  других славянских говорах). Otrazhenie originaĺnogo etnonima Duleb v nekotoryx sovremennyx russkix dialektax (s uchetom ego polozheniia v drugix slavianskix govorax). In: Ономастика Поволжья: материалы XVI Международной научной конференции, посвященной 50-летнему юбилею первой Поволжской ономастической конференции и памяти ее организатора В. А. Никонова. (Onomastika Povolz´ia: materialy XVI Mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii, posviashchenoi 50-letnemu iubileiu pervoi Povolzhskoi onomasticheskoi konferencii i pamiati ee оrganizatora V. A. Nikonova). Ред. Рябушкина С.В. и др. — Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова (Uljanovsk – UGPU im. I. N. Uljanova), 2017, s. 43-57. ISBN 978-5-86045-918-2; ISBN 978-5-86045-919-9 (díl I).

 

projekty:
 • Projekt Genius loci – fakultní projekt výzkumu jazyka v jihočeských lokalitách od roku 1989 (-2009/ PF /JU/ České Budějovice) a v západočeských lokalitách od roku 2000 (-2010/ FHS a PF ZU v Plzni); výjezdy, workshopy, soustředění
 • Rozvoj vědecké práce v oblasti dialektologie; grantový projekt/ IGS/21/2010, Slezská univerzita v Opavě: 2010 [11]   Současný úzus běžně mluvené řeči na Opavsku; grantový projekt /SGS/10/2010: 2010-2011
 • Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na český jih; grantový projekt/ IGS/12/2013, Slezská univerzita v Opavě: 2013

 

Bibliografie za léta 2009-2019.