Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Magdaléna Lapúniková

Magdaléna Lapúniková

Kvalifikace

Bc. Univerzita Palackého (2010), Mgr. Univerzita Palackého (2013), Ph.D. Univerzita Palackého (2023)

Odborné zaměření

lingvistika, translatologie, románské jazyky, lingvodidaktika

Publikace

monografie:
  •  (+ Jílek, V. ‒ Bednaříková, B. ‒ Pitnerová, M. ‒ Danielová, K. ‒ Bergerová, L.) Language means breaking the norm of media news. Saarbrücken: Scholar´s Press, 2017.
  • (+ Jílek, V. – Bednaříková, B. ‒ Danielová, K. ‒ Pitnerová, M. ‒ Svobodová, J. ‒ Schneiderová, S.) Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
novější studie a články:
  • (+ Pisklák, S.) Politesse en françis et en tchèque. In: Actes du XLIIIe colloque international de linguistique fonctionnelle. Saint-Sébastien: Académie de la langue basque, 2023, s. 189–198.
  • Překlad a polyfonní teorie Oswalda Ducrota (analýza překladu knihy Tati, co je to rasismus?). Bohemica Olomucensia, roč. 13, 2021, č. 2, s. 234–252.
  • Pragmatique de la traduction: politesse en françis et en tchèque du point de vue fonctionnel. In: XLe colloque international de linguistique fonctionnelle. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2021, s. 163–169.
  • Zdvořilost jako nepřímá realizace komunikačních funkcí z translatologického pohledu. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś. In: Kołodziej, A. ‒ Tyszkowska-Kasprzak, E. ‒ Ślawska, M. ‒ Ursulenko, A. (eds.) Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, s. 141–148.
  • Komunikační funkce citoslovcí ve francouzštině a češtině: Malý princ ve dvou českých překladech. Jazykovědné aktuality, roč. 56, 2019, č. 3 a 4, s. 74‒87.
  • Pragmatika překladu: francouzsko-česká kontrastivní pragmatika. In: Bednaříková, B. – Stůjová, P. (eds.) Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 201–213.

Projekty

IGA FF 2022 038 Bohemistika – od tradice k digitalizaci, od minulosti k současnosti (UP 2022)

IGA FF 2019 022 Hodnocení překladu ve veřejném prostoru: Jednotný model a jeho aplikace (UP 2019–2020)

IGA FF 2019 013 Bohemistika: výzvy a otázky současné humanitní vědy (UP 2019)

FF 2013 036 Taxonomie jazykových prostředků porušujících normu v mediálním zpravodajství (UP 2013‒2015)