Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Kateřina Pelegrinová

Kateřina Pelegrinová

Kvalifikace

Bc. Ostravská univerzita (2015), Mgr. Ostravská univerzita (2018)

Odborné zaměření

morfologie, kvantitativní lingvistika

Publikace

novější studie a články:
  • Batsuren, K., Bella, G., Arora, A., Martinovic, V., Gorman, K., Žabokrtský, Z., Ganbold, A., Dohnalová, Š., Ševčíková, M., Pelegrinová, K., Giunchiglia, F., Cotterell, R. a Vylomova, E. The SIGMORPHON 2022 Shared Task on Morpheme Segmentation. In: Proceedings of the 19th SIGMORPHON Workshop on Computational Research in Phonetics, Phonology, and Morphology 2022-07-14 Seattle, Washington. Seattle, Washington: Association for Computational Linguistics, 2022. s. 103– ISBN 978-1-955917-82-7.
  •  Pelegrinová, K., Mačutek, J. a Čech, R. The Menzerath-Altmann law as the relation between lengths of words and morphemes in Czech. Jazykovedný časopis. 2021, 72(2), s. 405– ISSN 0021-5597.
  •  Pelegrinová, K. Mezižánrová analýza kvantitativních charakteristik přízvukových taktů a slov v češtině. In: Varia XXVIII. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. s. 191– Zborník príspevkov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 20. 11. – 22. 11. 2019). ISBN 978-80-558-1632-6.
  •  Pelegrinová, K. a Altmann, G. Concept Realization in Texts. Glottometrics. 2020, sv. 48, s. 9– ISSN 1617-8352.
  •  Hůla, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K. a Milička, J. Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics. 2019, 45(2), s. 7– ISSN 1617-8351.
  •  Pelegrinová, K. a Altmann, G. The study of adverbials in Czech. Glottometrics. 2017, 37(3), s. 34– ISSN 2625-8226.

Projekty

  • SGS01/UVAFM/2018 Analysis of Context Specificity of Lemma using Neural Network. (2018)
  • SGS07/UVAFM/2019 Semantic analysis based on Neural Networks approaches. (2019)
  • 07359/2019/RRC Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě v rámci Podpory vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji. (2019–2022)