Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Jakub Záhora

Jakub Záhora

Kvalifikace

Mgr. Masarykova univerzita (2013 Český jazyk a literatura, 2015 Mediální studia a žurnalistika), Ph.D. Masarykova univerzita (2023)

Odborné zaměření

česká literatura 2. poloviny 20. století; současná česká literatura

Publikace

novější studie a články:
  • Všichni jsme Mínótaury. Existenciální konflikt ve sbírce Naopak Miroslava Holuba. In Dohnal, Josef. Revitalizace hodnot: Umění a literatura V. Brno: Ústav slavistiky FF MU, Česká asociace slavistů, 2022. ISBN 978-80-263-1701-2.
  • Poezie ve službách publicistiky aneb O jednom pozapomenutém českém žánru. In Revue PULSY, 2015, s. 25-37.