Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Jakub Chrobák

Jakub Chrobák

Kvalifikace

Mgr. Ostravská univerzita (2000), Ph.D. Ostravská univerzita (2004)

 

Odborné zaměření

česká literatura 19. století, 2. poloviny 20. století, současná česká literatura, literární kritika

 

Publikace

monografie:
 • CHROBÁK, J. Tvůrce zbojnického a portášského mýtu Jan Kobzáň. Velké Karlovice: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2014.
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-933-6. (25 %)
 • TICHÝ, M. a kol. Desátá léta v podobách kritiky 2. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-185-3 (15 %)

 .

novější studie a články:
 • Literární kritika dnes (s přihlédnutím k minulosti). Bohemica Olomucensia, 2020, roč. 12, 3 – Suplementa, s. 10-28.
 • Jaroslav Erik Frič: Neoceňovaný a nedoceněný básník. Bohemica Olomucensia, 2020, roč. 12, 3 – Suplementa, s. 120-136.
 • Nuda jako fenomén i hrozba. In Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti (Filozofické a literárne reflexie). Banská Bystrica: UMB, 2021, s. 188-221.
 • Nadávka, expresivita a ironie v kratších prózách Vítězslava Hálka. In TICHÝ, M., SICHÁLEK, J. et al. Mezi kritikou a poezíí: Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-314-7, s. 83-93.
 • Kdo co je dnes poezie: nad ročenkami Nejlepší české básně. In MACHALA, L., DAMBORSKÁ, A., SLÁDKOVÁ, L. et al. Cenová bilance 2015: nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5337-8, s. 40-51.
 • Hry bez ocenění oceňovaného dramatika. In MACHALA, L. FRANTA, T., MIKULA, V. et al. Cenová bilance 2016 (cs): nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5338-5, s. 159-176.
 • Štěpán Jež, kritik mezi mnoha časopisy. In TICHÝ, M. et al. Osobnosti a praxe. K literární kritice v desátých letech 20. století. Opava: SU, 2016, s. 133-156. ISBN 978-80-7510-221-8.
 • Od literatury do života aneb Zrození prozaika Bohumila Hrabala. Bohemica Olomucensia 8, 2016, č. 1, s. 59-96. ISSN 1803-876X
 • Jsme tady. Česká poezie 2015-2016. In CHROBÁK, J.; SLÍVA, V. (eds.) Nejlepší české básně 2016. Brno, Host, 2016, s. 75-102.
 • Chvála tvořivosti jako způsobu poznání. In ZELINSKÝ, M. (ed.) Kdo umí, učí: RUV 2010-2015. Brno: Host, 2016, s. 56-62.
 • Vějíř současné poezie. K nominovaným i nenominovaným knihám loňského roku. In MACHALA, L. (ed.) Cenová bilance 2014. Olomouc: UP, 2015, s. 119-136. ISBN 978-80-244-4881-7.